Phần Mềm ERP Là Gì ? Ưu Điểm Của Phần Mềm ERP

Posted on Leave a commentPosted in Vietnamese Posts

ERP được viết đầy đủ là Enterprise Resource Planning, là một phần mềm đuợc sử dụng trong việc quản lý quy trình của doanh nghiệp nói chung. Ngày nay, ERP không hẳn là một ‘phần mềm’, thay vào đó được gọi là ‘giải pháp’ do được tích hợp nhiều chức năng của các phòng ban […]